כניסה באמצעות קוד כניסה מהירה

במסך זה ניתן להכנס לאתר שווה ללא סיסמה ועם קוד באמצעות קוד כניסה מהירה שמתקבל באפליקציה.
יש להקליד שם משתמש וקוד כפי שמוגדר בשדות מטה
מספר ת.ז/ מספר כרטיס משפחה


< חזור